Image

Побудова КСЗІ

Відповідно до вимог Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" та Закону України "Про захист персональних даних" обов'язковому захисту інформації підлягає: інформація, що є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимоги по захисту якої встановлені законом (в тому числі — персональні дані громадян).

Комплексна система захисту інформації – сукупність організаційних і інженерно-технічних заходів, які спрямовані на забезпечення захисту інформації від розголошення, витоку і несанкціонованого доступу. Організаційні заходи є обов'язковою складовою побудови будь-якої КСЗІ. Це адміністративні та обмежувальні заходи, спрямовані на оперативне вирішення задач захисту шляхом регламентації діяльності персоналу і порядку функціювання засобів (систем) забезпечення інформаційної діяльності та засобів (систем) забезпечення ТЗІ.

Контакти

Україна, Київ, 04080,
Новокостянтинівська вулиця, 15/15

Про нас

Компанія Data Management IG спеціалізується на розробці, постачанні та впровадженні інформаційних систем роботи з різноманітними даними. Якісний збір та обробка інформації дозволяють швидко приймати обгрунтовані рішення та прогнозувати майбутні події.

Search